Szkolenia operatorów walca drogowego

Operator walca drogowego kl.III.

Wymagania dla kandydatów:

  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie co najmniej podstawowe,
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu operatora maszyny określonej specjalności,
  • staż pracy: 1 miesiąc przy obsłudze techniczno-eksploatacyjnej maszyny określonej specjalności,w przypadku braku takiego stażu, należy odbyćw trakcie kursu dodatkowe zajęcia praktyczne w okreslonym programowo wymiarze godzin,
  • uczestnik kursu winien przedstawić dowód osobisty,ksiażkę operatora w przypadku posiadania innych uprawnien IMBiGS,

W programie kursu jest:

  • 100 godzin teoretycznych,
  • 32 godziny praktyki dla jednej grupy.

Ośrodek POL-CAR posiada pozytywną opinię oraz przewidziana prawem zezwolenie na prowadzenie szkoleń w specjalności:

  • koparko – ładowarka,
  • koparki jednonaczyniowe,
  • walce drogowe
nadane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Potwierdzenie nr NC-601-142/1/11.

© 2007-2018. POL-CAR Jan Ziemiański. Wszystkie prawa zastrzeżone.