Szkolenia operatorów koparko-ładowarki

Operator koparko – ładowarki wszystkie typy klasa III.

Wymagania dla kandydatów:

  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie co najmniej podstawowe,
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy jako operator koparko – ładowarki.
  • staż pracy: 1 miesiąc przy obsłudze techniczno-eksploatacyjnej maszyny określonej specjalności, w przypadku braku takiego stażu, należy odbyć w trakcie kursu dodatkowe zajęcia praktyczne w określonym programowo wymiarze godzin,
  • uczestnik kursu winien przedstawić dowód osobisty, książkę operatora w przypadku posiadania innych uprawnień IMBiGS.

W programie kursu jest:

  • 116 godzin teoretycznych,
  • 60 godzin praktyki dla całej grupy.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w tygodniu od godz. 16.00, w weekendy od godz. 9.00. Natomiast zajęcia praktyczne będą umawiane i dopasowane indywidualnie do potrzeb kursanta.

Ośrodek POL-CAR posiada pozytywną opinię oraz przewidziana prawem zezwolenie na prowadzenie szkoleń w specjalności:

  • koparko – ładowarka,
  • koparki jednonaczyniowe,
  • walce drogowe
nadane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Potwierdzenie nr NC-601-142/1/11.

© 2007-2018. POL-CAR Jan Ziemiański. Wszystkie prawa zastrzeżone.